Personuppgiftspolicy – Tännäskröket

Personuppgiftspolicy

Tännäskröket AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Tännäskrökets bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter samt användande av cookies. Tännäskröket förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vid bokning
När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna identifiera dig. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspart till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål. Exempelvis kontrolleras, uppdateras och kompletteras dina kontaktuppgifter genom samarbetspart för att se till att vi har korrekta uppgifter till dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida
Tännäskröket kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma och sparas.

Vid svar på enkät/marknadsundersökning
Tännäskröket sparar information från marknadsundersökningar och utskick: Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Uppgifter du själv anger vid kontakt med Tännäskröket
Du kan förse Tännäskröket med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, bokning av boende/aktiviteter på Internet, telefonkontakt, vid kontakt med Tännäskröket samt via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande
Hämtas genom så kallad cookies placerade av Tännäskröket, eller placerade där av tredje part. Tännäskröket kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevleverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig
– Kunna erbjuda högre servicenivå
– Tillförsäkra att respektive boende/aktivitet har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall
– För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Som ett led i Tännäskröket behandlande av insamlad information kan vi komma att överföra den till företag/produkter vi förmedlar. Det vill säga att viss information rörande dig och dina preferenser kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker antingen automatiskt genom tredjeparts förmedling via agenter. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Tännäskröket sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

OM DU VILL VETA MER

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Tännäskröket AB (5566607171) är personuppgiftsansvarig i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktuppgifter
Tännäskröket AB
Karl Johans Väg 1, 840 94 Tännäs

HUR GÖR JAG FÖR ATT AVSLUTA OCH RADERA MINA PERSONUPPGIFTER?

Om du vill avsluta nyhetsbrevutskick mailar du till bokning@tannaskroket.se så raderar vi dig från vårt register och du får en bekräftelse på att detta är gjort.

COOKIES

våra hemsidor använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor ? Länk till förklaring finner du nedan.

https://www.skatteverket.se/4.14c8822103addae55580003.html

Rulla till toppen